Інформація акціонерних товариств

00309938 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДИТОДЯГ”
- Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства (2)
- Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них (4)
- Положення про кожну філію та кожне представництво товариства (0)
- Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (0)
- Протоколи загальних зборів (9)
- Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства (0)
- Річна та фінансова звітність (4)
- Документи звітності, що подаються відповідним державним органам (0)
- Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства (0)
- Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій (0)
- Особливу інформацію про товариство, Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (9)

00851034 - Публічне акціонерне товариство Імені газети "Известия"
- Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства (4)
- Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них (4)
- Положення про кожну філію та кожне представництво товариства (0)
- Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (0)
- Протоколи загальних зборів (5)
- Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства (2)
- Річна та фінансова звітність (12)
- Документи звітності, що подаються відповідним державним органам (3)
- Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства (2)
- Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (3)
- Особливу інформацію про товариство, Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (4)

01103713 - Приватне акцiонерне товариство "Харківшляхпостач"
- Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства (0)
- Протоколи загальних зборів (0)
- Річна та фінансова звітність (4)
- Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства (0)
- Особливу інформацію про товариство, Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (1)

01264669 - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СБМУ "ТУНЕЛЬБУД"
- Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства (2)
- Протоколи загальних зборів (2)
- Річна та фінансова звітність (5)
- Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства (1)
- Особливу інформацію про товариство, Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (4)

03115212 - Публічне акціонерне товариство “Автотранспортне підприємство 16350”
- Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства (2)
- Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них (4)
- Положення про кожну філію та кожне представництво товариства (0)
- Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (0)
- Протоколи загальних зборів (9)
- Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства (1)
- Річна та фінансова звітність (5)
- Документи звітності, що подаються відповідним державним органам (0)
- Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства (1)
- Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій (0)
- Особливу інформацію про товариство, Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (8)

03794911 - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Україна»
- Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (0)
- Квартальна, річна та фінансова звітність (0)
- Повідомлення (1)

05461326 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСОТРА-ХАРКIВ"
- Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства (2)
- Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них (4)
- Положення про кожну філію та кожне представництво товариства (0)
- Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (0)
- Протоколи загальних зборів (10)
- Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства (0)
- Річна та фінансова звітність (4)
- Документи звітності, що подаються відповідним державним органам (0)
- Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства (1)
- Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій (0)
- Особливу інформацію про товариство, Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (4)

19472090 - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОЩИТ"
- Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства (0)
- Протоколи загальних зборів (0)
- Річна та фінансова звітність (1)
- Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства (0)
- Особливу інформацію про товариство, Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (0)

14064506 - Багатогалузеве закрите акціонерне товариство “БАРС”
- Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства (0)
- Протоколи загальних зборів (0)
- Річна та фінансова звітність (0)
- Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства (0)
- Особливу інформацію про товариство, Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (0)

14312097 - Відкрите акціонерне товариство "Монтажно-технологічне управління "Союз"
- Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства (0)
- Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них (0)
- Положення про кожну філію та кожне представництво товариства (0)
- Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (0)
- Протоколи загальних зборів (0)
- Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства (0)
- Річна, квартальна та фінансова звітність (4)
- Документи звітності, що подаються відповідним державним органам (0)
- Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства (0)
- Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій (0)
- Особливу інформацію про товариство, Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (1)

23764504 - Приватне акцiонерне товариство "ПРОМАВТОМАТИКА"
- Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства (0)
- Протоколи загальних зборів (0)
- Річна та фінансова звітність (3)
- Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства (0)
- Особливу інформацію про товариство, Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (1)

31785134 - Товариство з обмеженою відповідальністю “Електрохімпром”
- Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (2)
- Квартальна, річна та фінансова звітність (19)
- Повідомлення (5)

31829270 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРІУМФ"
- Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (5)
- Квартальна, річна та фінансова звітність (17)
- Повідомлення (8)

32049419 - Товариство з обмеженою відповідальністю “СОНЕТ”
- Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (3)
- Квартальна, річна та фінансова звітність (16)
- Повідомлення (5)

33834958 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРОБІЙ»
- Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (0)
- Квартальна, річна та фінансова звітність (11)
- Повідомлення (1)

34329468 - Приватне акцiонерне товариство "Укрпапiрiнвест"
- Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства (0)
- Протоколи загальних зборів (0)
- Річна та фінансова звітність (2)
- Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства (0)
- Особливу інформацію про товариство, Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (2)

35212317 - Товариство з обмеженою відповідальністю "АКСОН-ІНВЕСТ"
- Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (0)
- Квартальна, річна та фінансова звітність (7)
- Повідомлення (1)

36159527 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКОВІТЕ"
- Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (1)
- Квартальна, річна та фінансова звітність (12)
- Повідомлення (4)

37593864 - Товариство з обмеженою відповідальністю “МІК МЕГА”
- Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (4)
- Квартальна, річна та фінансова звітність (15)
- Повідомлення (7)

Перейти на персональные сайты:


01103713 - Приватне акцiонерне товариство «Харківшляхпостач»

01264669 - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СБМУ «ТУНЕЛЬБУД»

03115212 - Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство 16350»

23764504 - Приватне акцiонерне товариство «ПРОМАВТОМАТИКА»

31829270 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРІУМФ»

32049419 - Товариство з обмеженою відповідальністю «СОНЕТ»

36159527 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВІТЕ»

37593864 - Товариство з обмеженою відповідальністю «МІК МЕГА»


     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
         
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2019г. © ХГР ™