Общая информация Объявление не актуально


ЗВІТ про результати розміщення облігацій ТОВ «ТРІУМФ» від "20" червня 2012 року. 
   
 
  Додаток 8
До Положення про порядок здійснення
Емісії облігацій підприємств та їх обігу

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ТОВ «ТРІУМФ»
, 31829270

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
Реєстраційний номер  147/2/12-T
Дата реєстрації "20" червня 2012 року.1. Дата початку розміщення випуску (серії) облігацій:

-  запланована (згідно з рішенням про відкрите (публічне) розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій або рішенням про закрите(приватне) розміщення облігацій)

02 липня 2012 року
  фактична 06 липня 2012 року

2.Дата закінчення розміщення випуску (серії) облігацій:

запланована (згідно з рішенням про відкрите публічне)розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій або рішенням про закрите   (приватне)розміщення облігацій) 01 липня 2013 року

фактична

01 жовтня  2012 р.

3. Кількість облігацій у випуску (серії):

які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням про відкрите публічне) розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій або рішенням про закрите (приватне) розміщення облігацій)

45 000 (сорок п’ять тисяч ) штук.
фактично розміщених 45 000   (сорок п’ять тисяч ) штук.
4. Загальна номінальна вартість       випуску (серії) облігацій
які пропонувалися для розміщення   (згідно з тимчасовим свідоцтвом про      реєстрацію випуску облігацій), грн. 45 000 000 (сорок п’ять мільйонів) гривень 00 копійок
фактично розміщених, грн. 45 000 000 (сорок п’ять мільйонів) гривень 00 копійок
5. Загальна сума, на яку розміщено    облігації, грн.

45 000 000 (сорок п’ять мільйонів) гривень 00 копійок

Облігації, придбані членами наглядової (спостережної) ради:*  Кількість (шт.): 0
  Сума, сплачена за облігації (грн.): 0
Облігації, придбані членами виконавчого органу:*  Кількість (шт.): 
  Сума, сплачена за облігації (грн.): 0
Облігації, придбані працівниками емітента:*  Кількість (шт.): 0
  Сума, сплачена за облігації (грн.): 0

                                


Від емітента:


_________ ___________ _______________________________


(посада)        (підпис)        (прізвище, ім'я, по батькові)  М.П.                        


 Від аудитора:


_________ ___________ _______________________________


(посада)        (підпис)         (прізвище, ім'я, по батькові)   М.П


Від депозитарію/реєстратора:


__________ __________ _______________________________


(посада)        (підпис)         (прізвище, ім'я, по батькові)  М.П.


Від ПАТ ФБ ,,Перспектива,,:


__________ __________ _______________________________


(посада)        (підпис)         (прізвище, ім'я, по батькові)  М.П.


 Населенный пункт: Бровары


     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™