14312097 - Відкрите акціонерне товариство "Монтажно-технологічне управління "Союз"Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства (0)
Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них (0)
Положення про кожну філію та кожне представництво товариства (0)
Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (0)
Протоколи загальних зборів (0)
Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства (0)
Річна, квартальна та фінансова звітність (4)
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам (0)
Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства (0)
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій (0)
Особливу інформацію про товариство, Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (1)

     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™