Общая информация Объявление не актуально


Додаток 2 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ "Дитодяг" №2013/1 від 29.04.2013  


Додаток 2 до протоколу загальних зборів акціонерів


 №  2013/1   від 29.04.2013


ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИТОДЯГ»


ПРОТОКОЛ  ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯдата і час проведення загальних зборів:

29 квітня 2013  р, 11-00

місце проведення загальних зборів:

61033, м. Харків, вул. Шевченка, 235.


       Загальна  кількість   голосів   акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:  43837 штук.


       Склад лічильної комісії: Масалов В.Ю. – голова лічильної комісії, Говоруха Є.П. ,  Фільчук Р.П.-члени лічильної комісії.Питання порядку денного

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами

Кількість / відсоток

голосів «За»

Кількість голосів «Проти»


Кількість голосів «Утримав-ся»

1

Обрання лічильної комісії.

 

Обрати лічильну комісію у складі:  Масалов В.Ю. – голова лічильної комісії, Говоруха Є.П. ,  Фільчук Р.П.-члени лічильної комісії.

 

43837

 

0

 

0

2

Звіт наглядової ради

Прийняти до відома звіт наглядової ради.

 

43837

 

0

 

0

 

3

Звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 р. та основні напрямки діяльності  в 2013 році

Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2012 рік  прийняти до відома. основні напрямки діяльності  в 2013 році затвердити.

 

 

 

43837

 

0

 

0

 

4

Звіт Ревізійної комісії  та затвердження її висновку

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісіїа  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2012 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

 

43837

 

0

 

0

 

5

Затвердження річної  звітності Товариства за 2012 р

Затвердити річну  звітність Товариства за 2012 рік.

 

43837

 

0

 

0

 

6

Затвердження розподілу прибутків(покриття збитків) та  розміру дивідендів Товариства за 2012 р.

 .

 

Cпрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2012 році на погашення збитків минулих періодів. Дивідендів за результатами роботи в 2012 році не нараховувати.

 

 

43837

 

0

 

0


Підписи лічильної комісії:


 


Голова лічильної комісії             ________________   Масалов  В.Ю.


 


Члени лічильної комісії:            _________________ Говоруха  Є.П.


 


                                                     _________________  Фільчук Р.П.                      “Засвідчую”


                                                                                                                     Директор АТ “ДИТОДЯГ”        ________________         Дідик Л.С.


                                                                                                                                                                                      М.п.Населенный пункт: Харьков


     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™