Общая информация Объявление не актуально


Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Дитодяг" №2011/2 від 14 жовтня 2011 року 


ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ДИТОДЯГ»


ПРОТОКОЛ  ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ


 дата і час проведення загальних зборів: 25  квітня 2012  р, 11-00
місце проведення загальних зборів: 61033, м. Харків, вул. Шевченка, 235.

        Загальна  кількість   голосів   акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:  43765 штук


       Склад лічильної комісії: Масалов В.Ю. – голова лічильної комісії, Говоруха Є.П. ,  Фільчук Р.П.-члени лічильної   комісії.Питання порядку денного

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами

Кількість / відсоток голосів «За»

Кількість голосів «Проти»

Кількість голосів «Утримався»


1


Обрання лічильної комісії.


 

- Обрати лічильну комісію у складі:  Масалов В.Ю. – голова лічильної комісії, Говоруха Є.П. ,  Фільчук Р.П.-члени лічильної комісії.

 

43765/ 100%

 

0

 

0


2

Звіт наглядової ради

Прийняти до відома звіт наглядової ради.

 

43765/ 100%

 

0

 

0

 


3

Звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 р. та основні напрямки діяльності  в 2012 році

Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2011 рік  прийняти до відома. основні напрямки діяльності  в 2012 році затвердити.  

 

43765/ 100%

 

0

 

0

 


4

Звіт Ревізійної комісії  та затвердження її висновку

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісіїа  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2011 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

 

43765/ 100%

 

0

 

0

 


5

Затвердження річної  звітності Товариства за 2011 р

Затвердити річну  звітність Товариства за 2011 рік.

 

43765/ 100%

 

0

0

 


6


Затвердження розподілу прибутків(збитків) та  розміру дивідендів Товариства за 2011 р.

 

 Доручити директору  здійснити заходи щодо зменшення збитків  шляхом запровадження нових напрямків діяльності Товариства. Дивідендів за результатами роботи в 2011 році не нараховувати. 

 

43765/ 100%

 

0

 

0

 

7

Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства

Затвердити умови цивільно – правових договорів із членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства  на безоплатній основі і доручити підписати ці договори з боку Товариства  директору Дідик Л. С.

 

 

43765/ 100%

 

0

 

0


 


Підписи лічильної комісії.Населенный пункт: Харьков


     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™