Общая информация Объявление не актуально


Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" від 24. 04. 2014 № 2014/1  
Додаток № 2 до протоколу загальних
зборів акціонерів від 2
4.04.2014
року № 201
4/1


 


ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  “ВЕСОТРА-ХАРКІВ”

Смт. Пісчоин


Харківськая
область                            
                                                                     
                                                         24  квітня 2014 року
ПРОТОКОЛ № 1    ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


    
Лічильна комісія у складі:
голова комісії – Голубнича В.В..; члени комісії: Золотуха Л.М., Трофімова
Л.І.затверджена Загальними зборами, провела 
підрахунок результатів голосування акціонерів,  що прибули на Загальні збори
акціонерів  ПАТ “Весотра

-
Харків” 24.04.2014
року.
 РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО ЗБОРІВГолосування по всім питанням порядку
денного проведено бюлетенями на яких вказана кількість голосів.Перше питання порядку денного:
  
Затвердження
лічильної комісії. 
Результати голосування:Кількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84264Не маєНе має48099,43Прийнято
рішення:1.       Затвердити лічильну комісію у
складі:  Голубничій Віри Василівни, Трофімової Лідії Іванівни, Золотухи Людмили
Миколаївни.Друге питання порядку денного:   
Звіт
Наглядової Ради. 
Результати голосування:Кількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84264Не маєНе має48099,43Прийнято
рішення:1.       Прийняти до
відома звіт Наглядової Ради та визнати її діяльність задовільною.Третє
питання порядку денного


Звіт
 директора Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності в 2013 році та основні напрямки діяльності в
2014 році. Результати
голосування
:Кількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84264Не маєНе має48099,43Прийнято рішення:
 1.             
Прийняти до
відома звіт  директора Товариства і визнати його діяльність задовільним.2.             
Схвалити
запропоновані директором основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.Четверте
питання порядку денного


Звіт  Ревізійної
комісії
 та затвердження її
висновку
. Результати
голосування
:Кількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84264Не має    Не має48099,43Прийнято рішення:
 


1.      
Затвердити звіт  Ревізійної комісії та висновок, щодо достовірності
бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій
товариства  в 2013 р. чинному законодавству України.2.     
 Визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною.П’яте
 питання
Порядку денного:

Затвердження річної фінансової
звітності Товариства за 201
3
р.Результати
голосування
:Кількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84264Не маєНе має48099,43Прийнято рішення
:1.      
 Затвердити річну фінансову звітність Товариства
за 201
3
р.Шосте
питання
Порядку денного:
  
Обрання 
членів Наглядової  Ради  Товариства
.Обрання членів Наглядової Ради
Товариства проведено шляхом кумулятивного голосування. Результати
голосування
:                
КРИВЕНКО Микола ІвановичКількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84201Не маєНе має54399,36Результати голосування:                 
МАНЦУРОВ  Михайло Микола йовичКількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84201Не маєНе має54399,36Результати голосування:                 
ДУДКО Ігор ВасильовичКількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84201Не маєНе має54399,36Результати голосування:                 
ДУДКО Сергій ВасильовичКількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84201Не маєНе має54399,36Результати голосування:                 
НОВІКОВА Людмила  МиколаївнаКількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84201Не маєНе має54399,36 Прийнято
рішення
:1.    
Обрати наступних членів Наглядової Ради Товариства:-                  
КРИВЕНКО Миколу Івановича;-                  
МАНЦУРОВА Михайла Миколайовича;-                  
ДУДКО Ігоря Васильовича;-                  
ДУДКО Сергія Васильовича;-                  
НОВІКОВУ Людмилу Миколаївну;
 Сьоме
питання
Порядку денного:
  
Обрання 
членів Ревізійної  комісії  Товариства.Обрання членів Ревізійної комісії
Товариства проведено шляхом  кумулятивного голосування.  Результати
голосування
:                
ІВАНЧЕНКО  Олександр ОлексійовичКількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84201Не маєНе має54399,36Результати голосування:                 
КАЛЬЧЕНКО  Людмила ІванівнаКількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84201Не маєНе має54399,36Результати голосування:                 
КОЗАРЬ  Володмир ПетровичКількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84201Не маєНе має54399,36Прийнято рішення
:1.    
Обрати наступних членів Ревізійної комісії Товариства:-                  
ІВАНЧЕНКО Олександра Олексійовича;-                  
КАЛЬЧЕНКО Людмилу Іванівну;-                  
КОЗАРЬ Володимира Петровича;Восьме
питання
Порядку денного:
 
Затвердження
 розподілу
прибутків
 та
розміру дивідендів Товариства за 2013 рік.Результати голосування:Кількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84264Не маєНе має48099,43Прийнято рішення
:1Направити прибутки
отримані в 2013 році на поповнення обігових коштів та на подальший розвииток
підприємства.2.     
За
результатами діяльності Товариства в 2013 році дивідендів не нараховувати.
 Дев”яте питання
Порядку денного:
 
Затвердження
  умов
цивільно-правових договорів з членами Наглядової  Ради та визначення особи,
повноважної підписати ці договори з боку Товариства.. Результати
голосування
:Кількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84201Не маєНе має54399,36Прийнято рішення
:1.             
Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради на
безоплатній основі.2.             
Визначити особу, повноважною підписати ці  договори з боку Товариства,
директора Потія М.І. Десяте питання
Порядку денного:
 
Попереднє
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. Результати
голосування
:Кількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84264Не маєНе має48099,43Прийнято рішення
:1.                              
Попередньо схвалити вчинення значних угод(и), які(а) можуть(е) вчинятися
Товариством з дати прийняття цього рішення протягом року.2.                              
Встановити, що гранична сукупна вартість значних угод(и), які(а)
можуть(е) вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, складає не
більше 100 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності
Товариства на кінець 2013 року.3.                              
Надати директору Товариства Потію М.І. повноваження щодо підписання цих
угод(и) за попереднім погодженням Наглядовою Радою.Одинадцяте питання
Порядку денного:
 
Про
затвердження
  умов 
договору „Про надання реєстру” з депозитарною установою ТОВ „Реакомп-Інвест” та
надання поноважень щодо підписання змін та доповнень до цього договору. Результати
голосування
:Кількість голосів
«за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84201Не маєНе має54399,36Прийнято рішення
:1.                 
Затвердити умови договору № НР-15 від 25.12.2013 року з депозитерною
устанговою
ТОВ „Реакомп-Інвест”.2.                 
Надати повноваження
директору Потію М.І. щодо внесення змін та доповнень до цього договору.


Підписи 
лічильної комісії:Голова  лічильної комісії: 
  ______________________    В.В.Голубнича Члени  лічильної комісії: 
  _______________________   Л.М.Золотуха                 
                           _______________________   Л.І.Трофімова«Засвідчую» Директор ПАТ „Весотра – Харків”         
_____________   Потій М.І. М.П. Населенный пункт: Харьков
Автор: ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" (Поискать ещё объявления этого автора)     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™