Общая информация Объявление не актуально


Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" від 25. 04. 2013 року № 2013/1  


  
Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів від 2
5 .04.2013 року № 2013/1

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   “ВЕСОТРА-ХАРКІВ”

Смт. Пісчоин


Харківськая область                                                                                                                                                              25  квітня 2013 року


 


ПРОТОКОЛ № 1    ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


 


    Лічильна комісія у складі:голова комісії – Голубнича В.В..; члени комісії: Золотуха Л.М., Трофімова Л.І.затверджена Загальними зборами, провела  підрахунок результатів голосування акціонерів,  що прибули на Загальні збори акціонерів  ПАТ “Весотра - Харків” 25.04.2013 року.


РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ


Голосування по всім питанням порядку денного проведено бюлетенями на яких вказана кількість голосів.


Перше питання порядку денного:  Затвердження лічильної комісії.


  Результати голосування:

Кількість голосів «за»

  «Проти»

«Утримались»

Не голосували

% голосів «за»

84012

Не має

Не має

669

99,21


Прийнято рішення:


1.        Затвердити лічильну комісію у складі:  Голубничій Віри Василівни, Трофімової Лідії Іванівни, Золотухи Людмили Миколаївни.


Друге питання порядку денного:   Звіт Наглядової Ради.


  Результати голосування:

Кількість голосів «за»

  «Проти»

«Утримались»

Не голосували

% голосів «за»

84075

Не має

63

543

99,29


Прийнято рішення:


1.        Прийняти до відома звіт Наглядової Ради та визнати її діяльність задовільною.


Третєпитання порядку денного Звіт  директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році та основні напрямки діяльності в 2013 році.


 Результати голосування:

Кількість голосів «за»

  «Проти»

«Утримались»

Не голосували

% голосів «за»

84075

Не має

не має

606

99,29


Прийнято рішення: 


1.               Прийняти до відома звіт  директора Товариства і визнати його діяльність задовільним.


2.               Схвалити запропоновані директором основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.


 


Четверте питання порядку денного Звіт Ревізійної комісії  та затвердження її висновку.


 Результати голосування:

Кількість голосів «за»

  «Проти»

«Утримались»

Не голосували

% голосів «за»

84075

Не має    

Не має

606

99,29


Прийнято рішення: 


1.        Затвердити звіт  Ревізійної комісії та висновок, щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2012 р. чинному законодавству України.


2.       Визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною.


 


П’яте  Порядку денного:Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 р.


Результати голосування:

Кількість голосів «за»

  «Проти»

«Утримались»

Не голосували

% голосів «за»

84012

63

Не має

606

99,21


Прийнято рішення:


1.         Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 р.


Шостепитання Порядку денного:  Затвердження розподілу прибутків (збитків)  та розміру дивідендів Товариства за 2012 рік. Результати голосування:

Кількість голосів «за»

  «Проти»

«Утримались»

Не голосували

% голосів «за»

84012

Не має

Не має

669

99,21


Прийнято рішення:


1.       Покрити збитки отримані в 2012 році за рахунок нерозподілених прибутків минулих років.


2.       За результатами діяльності Товариства в 2012 році дивідендів не нараховувати.


  


1.       .


  


Підписи  лічильної комісії:


    Голова   ______________________    В.В.Голубнича 


    Члени :


                  _________________Л.М.Золотуха


 


                  _________________Л.І.Трофімова


 


«Засвідчую»


 Голова правління          _____________   Потій М.І.


 


                                             М.П.Населенный пункт: Харьков
Автор: ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" (Поискать ещё объявления этого автора)     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™